پیرمردهای رولینگ استون آلبوم جدید خود را منتشر می‌کنند

بیش از یک دهه از آخرین آلبوم رولینگ استون می‌گذرد. این گروه فردا آلبوم جدید خود را که مجموعه کاور آهنگ‌های سبک کلاسیک شیکاگو بلوز است رونمایی می‌کنند.

پیرمردهای رولینگ استون آلبوم جدید خود را منتشر می‌کنند